NFL Sports Betting Streak Leaderboard: Active

NameRecordUnits
1ikrentzmikrentzm9-0-0(100%)+817
2SkolJazzSkolJazz7-0-0(100%)+631
3MrShampooMrShampoo6-0-0(100%)+579
4pikapp0453pikapp04536-0-0(100%)+561
5pkhoelscherpkhoelscher6-0-1(85.7%)+548
6francomafia99francomafia996-0-0(100%)+542
7DTigerDTiger6-0-0(100%)+532
8antsand1antsand16-0-0(100%)+504
9spinny77spinny775-0-0(100%)+486
10TaylorCarterTaylorCarter5-0-0(100%)+455
11Vickers30Vickers305-0-0(100%)+452
12dhug_pdxdhug_pdx5-0-0(100%)+451
13HurricaneKelliHurricaneKelli5-0-0(100%)+439
14ebbie1963ebbie19634-0-0(100%)+379
15stewie21stewie214-0-0(100%)+376
16Edf1962Edf19624-0-0(100%)+374
17TheWagonTheWagon4-0-0(100%)+373
18boyer24boyer244-0-0(100%)+373
19RaymondLuxuryYachtRaymondLuxuryYacht4-0-0(100%)+370
20jonbon5000jonbon50004-0-0(100%)+369
21XXXachillesXXXXXXachillesXXX4-0-0(100%)+369
22Wounds4Wounds44-0-0(100%)+368
23SM9212SM92124-0-0(100%)+368
24DreamChaser33DreamChaser334-0-0(100%)+368
25ShredderShredder4-0-0(100%)+364