NBA Game Props Streak Leaderboard: Active

NameRecordUnits
1ChendarBobChendarBob4-0-1(100%)+354
2leaman33leaman334-0-0(100%)+327
3awburner3awburner34-0-0(100%)+325
4TheGamblaNFLTheGamblaNFL3-0-0(100%)+270
5kempboykempboy2-0-0(100%)+191
6GoatModeGoatMode2-0-0(100%)+184
7Gunstar10Gunstar102-0-0(100%)+181
8VitsanityVitsanity2-0-0(100%)+181
9DA979DA9792-0-0(100%)+179
10jriddelljriddell2-0-0(100%)+177
11yismanyisman2-0-0(100%)+177
12miguelnochemiguelnoche2-0-0(100%)+177
13aboogz24aboogz242-0-0(100%)+176
14soshady1soshady12-0-1(100%)+176
15jeremiahpmjeremiahpm2-0-0(100%)+174
16SamRothstein84SamRothstein842-0-0(100%)+172
17rthill08rthill082-0-0(100%)+169
18rockyrocky2-0-0(100%)+167
19bradyangusbradyangus1-0-0(100%)+100
20MarioZ11MarioZ111-0-0(100%)+98
21FroggiesmonkiesFroggiesmonkies1-0-0(100%)+98
22colforbin16colforbin161-0-0(100%)+96
23caseyw22caseyw221-0-0(100%)+96
24lilmike04lilmike041-0-0(100%)+96
25MixtapeLgndMixtapeLgnd1-0-0(100%)+94