NBA Sports Betting Rankings: This Season

NameRecordUnits
1TriodadinlaTriodadinla13-3-0(81.3%)+872
2cubzfan747cubzfan74714-4-1(77.8%)+868
3deadphishdeadphish19-7-1(73.1%)+866
4Pauly23Pauly2317-7-0(70.8%)+698
5bobmonymybobmonymy11-3-0(78.6%)+696
6dbacchusddsdbacchusdds15-5-1(75%)+694
7jeremiahpmjeremiahpm35-25-2(58.3%)+639
8DavidV8DavidV88-2-0(80%)+564
9rockyrocky12-6-0(66.7%)+483
10KMoHeat91KMoHeat9113-7-8(65%)+479
11rsillerrsiller32-24-9(57.1%)+471
12Bootsy1027Bootsy10273-1-0(75%)+406
13ESHINEESHINE12-7-0(63.2%)+385
14miguelnochemiguelnoche13-8-0(61.9%)+376
15SMHymanSMHyman5-1-0(83.3%)+357
16lpmako17lpmako175-1-1(83.3%)+351
17barresibarresi6-2-0(75%)+343
18bbbrown41bbbrown4116-11-0(59.3%)+343
19Patrock26Patrock266-2-5(75%)+340
20aron125aron1253-0-0(100%)+302
21ndelrossindelrossi10-6-10(62.5%)+301
22AKingAKing11-7-0(61.1%)+298
23DunkOnKidsAtTheYMCADunkOnKidsAtTheYMCA8-3-0(72.7%)+289
24easypicksdailyeasypicksdaily5-1-8(83.3%)+282
25Wmulv1Wmulv13-0-0(100%)+274